Genel Sağlık Sigortası

Bildiginiz üzere 2012 1 ocak itibariyle zorunlu saglık sigortası yönetmeligi yürürlüğe girdi. Bu yasayla birlikte herkes gelir seviyesine göre belli bir miktar prim ödemek zorunluluguyla saglık hizmetlerinden yararlanacak.

Asagiya bu uygulamanın detaylarını aktarıyorum, nitekim net bir bilgi bulabilmek kolay olmayabiliyor.

BİLGİLENDİRME
01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren “SGK ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” uyarınca, 31 Ocak 2012 tarihine kadar “Gelir Testi” yaptırmak zorunda olanlar ile Gelir Testinden muaf tutulanlar aşağıda açıklanmıştır.
Gelir Testi yaptırmak zorunda olanlar;
1. İşsizler
2. Çiftçiler
3. Köylüler
4. 18 yaşını doldurmuş, öğrenim görmeyen gençler
5. Kısmi/Yarı zamanlı veya part time çalışan (Sigorta primi 30 günden eksik ödenen işçiler) ve bununla birlikte; Karı koca olarak çalışan eşlerden herhangi biri 30 gün prim ödemiş olsa dahi, diğer eş, eşinin sağlık sigortasından yararlanamaz. Ancak eşlerden biri evde oturuyor ise yararlanır. Özetlemek gerekirse, kısmi veya part time çalışan karı koca ve yine
6. Vizesi dolan yeşil kartlılar “Gelir testi” yaptırmak zorundadır.
Kısmi/Yarı zamanlı veya Part time çalışan kişlerin sağlık sigortasından yararlanabilmesi için, iki yöntemden birini seçmesi gerekmektedir. Buna göre;
 Sigorta primleri 30 günden eksik yatanlar, aylık prim gün sayısını 30 güne tamamlamak zorundadır. Örneğin; Aylık Sigorta primi 17 gün üzerinden ödenen sigortalı, sigorta prim gün sayısını tamamlayabilmesi için 13 günlük prim tutarını kendi cebinden ödemesi gerekmektedir.
 Yarı zamanlı çalışan kişi, ilgili kurum olan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı”na baş vurarak gelir testi talep eder. Gelir Testi sonucuna göre, ödeme yapıp yapmayacağı ortaya çıkmış olur.
Gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayan kişiler, 31 Ocak 2012 tarihinden itibaren en yüksek “Genel Sağlık sigortası” primi olan 212,76 TL üzerinden borçlandırılır. Buna göre, kişi sağlık hizmetlerinden yaralanmayacağım düşüncesi ile hareket etmemeli aksi halde sağlık hizmetlerinden yararlanma isteği halinde borç karşısına çıkmış olacaktır. Bu durumda aylık 212,76 TL üzerinden ve faizi ile birlikte ödemek zorunda kalacaktır.
Bu borçlar Kamu alacağı sayıldığı için kişinin kendisinden veya mirasçılarından mutlak tahsil edilecektir.
Gelir Testine tabi eşlerden her hangi birinin Genel Sağlık Sigortası Primi ödemesi eşlerin her ikisinin ve çocuklarının Genel Sağlık Sigortasından yararlanması için yeterli olacaktır.
Gelir Testi yaptırmayacak olanlar;
1. İşçiler
2. Memurlar
3. Bağ-kur’lular ve bu sayılan Kurumların emeklileri.
Tam zamanlı çalışanlar ( Sigorta Primi 30 gün üzerinden ödenenler )
 Tam zamanlı olarak çalışan kişinin kendisi, çalışmayan eşi, 18 yaşına kadar olan çocukları sigorta kapsamında olup, hiç bir işlem yapmasına/yaptırmasına gerek yoktur. 30 Eylül 1990 yılından önce doğmuş olan kız çocukları için bir istisna vardır. Bu kızlar için hiç bir başvuru veya işleme gerek kalmadan (Evlenmedikleri veya işe girmedikleri sürece) yeni sağlık sigortasından yaralanabileceklerdir.
 Tam zamanlı olarak çalışan kişinin 18 yaşından büyük çocuk/çocukları ( Orta Öğretimde okuyor ise 20 yaşına kadar, Üniversitede okuyor ise 25 yaşına kadar yaralanır. Ancak öğrenci belgesini ilgili Kurum olan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı”na teslim etmesi gerekmektedir.
 Tam zamanlı olarak çalışan kişinin, anne veya babasının bir sağlık güvencesi (Sigorta, Bağ kur, Emekli sandığı, yeşil kart vb) yok ise, bu durumda; Anne veya babanın kendisi, ilgili kuruma “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı”na başvurarak çocuklarından ancak birinin üzerinden “Genel Sağlık Sigortası” hizmetinden yararlanabilecektir. Bu sağlık güvencesinin ücret karşılığımı? yoksa ücretsiz mi? olacağı, “Gelir Testi” sonucunda ortaya çıkacaktır.
Gelir testi nasıl yapılacak?
Gelir testi yapılacak kişinin adresine kayıtlı olarak; Evinde ikamet eden annesi, babası varsa eşi ve çocuklarının gelirleri toplanacak ve evdeki kişi sayısına bölünecek.
 Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin 1/3 (295,50TL) nin altında ise kişi prim ödemeyecek
 Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin 1/3 (295,50 TL) ile brüt asgari ücret (886,50 TL) arasında ise 35 TL prim ödeyecek.
 Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücret (886,50 TL) ile 2 asgari ücret (1.773 TL) arsında ise 106,38 TL prim ödeyecek.
 Aile içi kişi başı gelir; 2 asgari ücretten (1.773 TL) fazla ise 212,76 TL prim ödeyecek.
Genel sağlık Sigortası hizmetinden; Çocukları üzerinden yararlanmak isteyen Anne veya Babanın gelir testinde kişi başı gelir oranı hesaplaması farklı olup, bu durumda Anne veya Babanın Genel Sağlık Sigortası hizmetinden yaralanabilmesi için;
1. Maaş almaması
2. Gelirlerinin asgari ücretin ( Net: 701 TL ) netinin altında olması
3. Başka bir çocuğu üzerinden sağlık hizmeti almamış olması gerekir.

 

Etiketler: , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.